Voorraad (artikelniveau / gecummuleerd)

Voorraad in de retailbranche kan worden beheerd op zowel artikel- als gecumuleerd niveau. Hieronder worden beide termen uitgelegd:

– Voorraad op artikel-niveau: voorraad op artikel-niveau verwijst naar de hoeveelheid voorraad van een specifiek product of artikel in een winkel of magazijn. Dit kan worden bijgehouden met behulp van een inventarisatiemethode, waarbij de voorraadniveaus van elk artikel worden gecontroleerd en bijgewerkt wanneer producten worden verkocht of ontvangen.

– Voorraad op gecumuleerd niveau: voorraad op gecumuleerd niveau verwijst naar de totale voorraad van een productgroep of categorie in een winkel of magazijn. Dit kan worden bijgehouden met behulp van een inventarisatiemethode, waarbij de voorraadniveaus van elke productgroep of categorie worden gecontroleerd en bijgewerkt wanneer producten worden verkocht of ontvangen.

Het bijhouden van voorraad op artikel- en gecumuleerd niveau is belangrijk om ervoor te zorgen dat retailers voldoende voorraad hebben om aan de vraag van klanten te voldoen, maar ook om onnodige overschotten te voorkomen. Een juiste voorraadbeheer kan leiden tot lagere kosten en hogere winstmarges.

Door de voorraad op artikel- en gecumuleerd niveau te monitoren, kunnen retailers trends en patronen in de vraag van klanten herkennen en daarop anticiperen door bijvoorbeeld extra voorraad van bepaalde producten te bestellen. Dit kan helpen om producten tijdig aan te vullen en onnodige voorraadtekorten of overschotten te voorkomen.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met seizoensgebonden factoren, acties en aanbiedingen en andere factoren die de vraag naar specifieke producten kunnen beïnvloeden. Door deze factoren te analyseren en te anticiperen op de vraag van klanten, kunnen retailers hun voorraadbeheer optimaliseren en hun verkoop verhogen.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode