Scoring (doorverkoop) artikelniveau / gecummuleerd

Scoring in de retailbranche kan worden gebruikt om de doorverkoop van producten te voorspellen op zowel artikel- als gecumuleerd niveau. Hieronder worden beide termen uitgelegd:

– Scoring op artikel-niveau: scoring op artikel-niveau is een methode om de verkoop van specifieke producten of artikelen te voorspellen. Hierbij wordt gekeken naar historische verkoopgegevens, trends en patronen in het verleden en andere factoren die de vraag naar het product kunnen beïnvloeden. Op basis van deze gegevens kan een score worden berekend die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een bepaald product zal worden verkocht binnen een bepaalde periode.

– Scoring op gecumuleerd niveau: scoring op gecumuleerd niveau is een methode om de verkoop van productgroepen of categorieën te voorspellen. Hierbij wordt gekeken naar de historische verkoopgegevens van de productgroep of categorie, evenals de trends en patronen in het verleden en andere factoren die de vraag kunnen beïnvloeden. Op basis van deze gegevens kan een score worden berekend die aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat de productgroep of categorie zal worden verkocht binnen een bepaalde periode.

Scoring op artikel- en gecumuleerd niveau kan retailers helpen bij het bepalen van hun voorraadbeheer en bij het nemen van inkoop- en verkoopbeslissingen. Door te begrijpen welke producten het meest waarschijnlijk worden verkocht, kunnen retailers hun voorraadbeheer optimaliseren door bijvoorbeeld extra voorraad van die producten aan te houden en op tijd te bestellen. Op deze manier kunnen retailers beter inspelen op de vraag van hun klanten en hun omzet verhogen.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode