Rapportage (verschillenlijst)

Een rapportage of verschillenlijst is een document dat wordt opgesteld om discrepanties tussen de werkelijke en verwachte resultaten of prestaties te identificeren en te analyseren. Het kan worden gebruikt in verschillende situaties, zoals financiële rapportage, voorraadbeheer of projectbeheer.

Een verschillenlijst kan worden opgesteld op basis van de resultaten van een inventarisatie, zoals beschreven in de vorige vraag. Het rapport toont de verschillen tussen de werkelijke fysieke voorraad en de voorraad volgens de inventarisatielijst. Hieronder volgen enkele stappen die kunnen helpen bij het opstellen van een verschillenlijst:

  1. Identificeer de gegevens die moeten worden opgenomen in de verschillenlijst, zoals de naam van het product, de verwachte voorraad, de werkelijke voorraad, de discrepantie, de oorzaken van de discrepantie en de acties die moeten worden ondernomen om de discrepantie op te lossen.
  2. Verzamel de benodigde gegevens, zoals de inventarislijst en de resultaten van de inventarisatie.
  3. Vergelijk de werkelijke voorraad met de voorraad op de inventarisatielijst om eventuele discrepanties op te sporen.
  4. Noteer alle gevonden discrepanties in de verschillenlijst, inclusief de oorzaken van de discrepantie.
  5. Analyseer de oorzaken van de discrepanties en bepaal welke acties moeten worden ondernomen om de discrepanties op te lossen.
  6. Stel een plan op om de discrepanties op te lossen en voer de acties uit.
  7. Controleer of de discrepanties zijn opgelost en noteer de resultaten in de verschillenlijst.

Een verschillenlijst kan nuttig zijn bij het identificeren van problemen en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het rapport kan ook worden gebruikt als een hulpmiddel voor het monitoren van de prestaties en het meten van verbeteringen in de loop van de tijd.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode