Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook in Nederlandse detentiecentra worden goederen te koop aangeboden aan gedetineerden.

Het beheer van goederen zoals inkoop, levering en voorraadbeheer, maar ook de verkoop aan de “klant” en betalingen is in de basis gelijk aan de werkwijzen in reguliere retail buiten detentiecentra. In gevangenissen kan dit gebeuren via fysieke kassasystemen maar ook via webshop bestellingen. Alles natuurlijk in een beveiligde IT omgeving met bijzondere software SLA eisen die wij voor onze klanten kunnen nakomen.

WinPOS winkelautomatisering is al meer dan 10 jaar ingezet in opdracht van  Dienst Justitiële Inrichtingen. Integratie met diverse externe systemen en partijen is de kracht waar R2 retail solutions in uitblinkt.