Maatboog (verkoop / voorraad)

Een maatstaf die vaak wordt gebruikt in de retailbranche is de omzet per vierkante meter (OMZ/SQM), ook wel bekend als de verkoopdichtheid. Dit kengetal meet de hoeveelheid omzet die een winkel genereert per vierkante meter winkelruimte. Het wordt berekend door de totale omzet van de winkel te delen door het totale aantal vierkante meters winkelruimte. Een hogere OMZ/SQM duidt op een hogere productiviteit van de winkelruimte en efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

Een andere belangrijke maatstaf is de voorraadomzetratio, ook wel bekend als de omzetsnelheid van de voorraad. Dit kengetal meet hoe vaak de voorraad van een winkel in een bepaalde periode wordt omgezet in omzet. Het wordt berekend door de totale omzet te delen door de gemiddelde voorraadwaarde. Een hogere voorraadomzetratio duidt op efficiënter voorraadbeheer en betere prestaties van de winkel.

Daarnaast kan de brutowinstmarge per artikel ook een belangrijke maatstaf zijn voor de retailbranche. Dit kengetal meet het verschil tussen de verkoopprijs en de directe kosten van een artikel als percentage van de verkoopprijs. Een hogere brutowinstmarge duidt op betere prijsstelling, efficiëntere inkoop en betere controle over de kosten.

Het is belangrijk om een combinatie van deze maatstaven te gebruiken bij het evalueren van de prestaties van een retailbedrijf, omdat elk kengetal een ander aspect van de bedrijfsvoering meet.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode