Berekenen afschrijving (boekwaarde voorraad)

Afschrijving is het proces waarbij de waardevermindering van een bedrijfsmiddel, zoals een voorraad, wordt berekend en opgenomen in de financiële administratie van het bedrijf. De boekwaarde van een voorraad is de waarde van de voorraad zoals deze in de financiële administratie van het bedrijf wordt vermeld.

Hieronder volgen enkele stappen die kunnen helpen bij het berekenen van de afschrijving van de boekwaarde van een voorraad:

1. Bepaal de aanschafwaarde van de voorraad, inclusief alle kosten die verband houden met de aanschaf van de voorraad, zoals verzendkosten en belastingen.

2. Bepaal de geschatte levensduur van de voorraad. Dit kan variëren afhankelijk van het type product en de verwachte vraag.

3. Bepaal de restwaarde van de voorraad, wat de waarde van de voorraad is aan het einde van de levensduur.

4. Bereken de afschrijving van de voorraad door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde en het resultaat te delen door de geschatte levensduur van de voorraad. Dit geeft het bedrag van de jaarlijkse afschrijving.

5. De jaarlijkse afschrijving kan worden toegepast door het bedrag van de jaarlijkse afschrijving te delen door het aantal maanden in een jaar en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de voorraad in gebruik is geweest in het jaar.

6. Bereken de boekwaarde van de voorraad door de aanschafwaarde te verminderen met de totale afschrijving tot nu toe.

7. Herhaal de berekeningen voor elk jaar dat de voorraad in gebruik is geweest.

Het berekenen van de afschrijving van de boekwaarde van een voorraad is belangrijk voor het bijhouden van de financiële administratie van een bedrijf en het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot de voorraad. Het kan ook helpen bij het bepalen van de werkelijke waarde van de voorraad en het verminderen van eventuele verliezen als gevolg van de waardevermindering van de voorraad.

Symbol scanner
Kassasysteem voor de schoenmode